<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1914487872185616&ev=PageView&noscript=1" />

Debiut Roku 2019W dniu 23.11.2019 na Ogólnopolskim Zjeździe Sieci Dobry Dietetyk℠ zostało nadane Pani Kindze Witczak specjalne wyróżnienie w kategorii "Debiut Roku 2019" za największy progres wyników w pracy zawodowej w roku 2019 wśród poradni z krótkm i średnim stażem.
Jest ono jednocześnie nagrodą za doskonałe wyniki terapeutyczne, wielkie zaangażowanie zawodowe oraz cenny wkład pracy na rzecz promocji marki Dobry Dietetyk℠ w Polsce.


Serdecznie gratulujemy

Agencja Promocji Zdrowia
Właściciel i Koordynator Projektu Dobry Dietetyk℠
w Polsce